• keys płatność za konkretne, wykonane działanie; CPL – cost per lead – stawka uzależniona jest np. od tego, czy konsument zostawi swoje dane osobowe. Reklamodawca płaci za wynik, dociera do licznych użytkowników, a zatem jest to akcja oferująca korzyść dla zamawiającego ją i korzystna dla agencji reklamowej. Dla tego pierwszego, bo<br>

  • uzila s'est inscrit il y a 11 mois

©2014 RÉOQ

Une conception Web crée par Utopia Interactif

Forgot your details?